De Vereniging

De EHBO vereniging afd. Veenendaal is een vereniging met ongeveer 400 leden. Daarmee behoren we tot de grootten van Nederland.
Ook van buiten Veenendaal komen leden naar onze vereniging.
Dit omdat we bekend staan als een vereniging met goede docenten en artsen, en niet in het minst omdat we 4 avonden per week herhalingslessen geven.
Bij ons worden leden niet opgeroepen voor herhalingslessen. U komt wanneer het u uitkomt (één herhalingsles per week).
Het is aan uw eigen verantwoording om 7 herhalingslessen per jaar te volgen, elke les bestaat uit een deel theorie en praktijk waarbij de verbandleer is verwerkt in het praktijk deel. Het staat u vrij om meer herhalingslessen te volgen.
Ook wordt er regelmatig een gast docent uitgenodigd om een specifiek thema te behandelen.
In april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, aansluitend vindt de huldiging plaats van de jubilarissen van het lopende jaar.
Een overzicht van deze jubilarissen kunt u lezen in het document Jubilarissen.

Als vereniging hebben we natuurlijk ook een onderlinge verbondenheid.
Het komt voor dat een van onze leden in zijn/haar dagelijkse omgeving EHBO heeft moeten verlenen en daar over wil praten of met vragen is blijven zitten.
Het bestuur en onze docenten stellen zich volledig beschikbaar wanneer een lid behoefte heeft aan een gesprek.
U kunt elk van de bestuursleden of docenten persoonlijk benaderen.

De vereniging geeft een Nieuwsbrief uit, die verschijnt enkele keren per jaar.
Bijdragen, in de vorm van tekst en foto's, van leden zijn van harte welkom.

Stuur uw bijdragen naar de redactie van de Nieuwsbrief via e-mailadres: redactie*punt*verbonden*apestaartje*hccnet*punt*nl of het postadres:
Schrijverspark 35- 3901 PB  VEENENDAAL

Voor de recentste uitgave van de Nieuwsbrief zie het menu aan de linkerzijde.
De Nieuwsbrief wordt per e-mail toegestuurd. Heeft u geen internet/e-mail wendt u dan tot de kaderinstructeur tijdens de HHlessen voor een gedrukt exemplaar.

NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief