EHBOEHBOgebouw De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Een ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij, of krant en TV tonen erg gedeukte auto's en ambulances met gillende sirenes.
Geen wonder dat we bij het woord "ongeluk" meteen aan bloed en ellende denken.
Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen.
Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel; niets griezeligs of bloederigs; iedereen kan helpen als men maar weet wat er gedaan moet worden.

Tijdens een cursus voor het Diploma Eerste Hulp leert u wat moet worden gedaan.
Ook leert u, en dat is misschien nog wel belangrijker, wat moet worden nagelaten wanneer u in aanraking komt met slachtoffers van een ongeval.
Om enkele voorbeelden te noemen; u leert wat u moet doen bij stoornissen in het bewustzijn, bij ademhalingsstoornissen, bloedingen en wonden.
Ook is er aandacht voor verbranding, vergiftiging, oogletsel en botbreuken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan letsels die kunnen ontstaan door koude en warmte.

De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp die zich kan laten bijstaan door een arts en een lotusslachtoffer.
De instructeur Eerste Hulp verzorgt het praktijkgedeelte van de cursus, dat is het grootste deel.
Vaak verzorgt de arts het beperkte theoriegedeelte.
De Lotusslachtoffers worden ingezet om verwondingen en andere letsels zo realistisch mogelijk na te bootsen.
De reanimatie wordt gegeven door een door de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) erkend instructeur.
Het examen wordt afgenomen door een door het Oranje Kruis samengesteld examenteam.

De EHBO vereniging afdeling Veenendaal biedt ook deze Basiscursus EHBO aan. Dit is inclusief de onderdelen reanimatie, AED bediening en Verbandleer.

De volgende Basiscursus EHBO start half januari 2019, bij voldoende belangstelling.
Deze cursus wordt gegeven op maandagavond tussen 19:30 en 21:30 in het EHBO gebouw aan de Sterke Arm 10 te Veenendaal.
De kosten voor de gehele cursus bedraagt € 225,-. Dit is inclusief het leerboek, de examenkosten en het gebruik van de materialen.

Voor meer informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Coördinator Opleidingen.
Dit kan per email opleidingen*apestaartje*ehboveenendaal*punt*nl.

CURSUS OVERZICHT
Op de pagina Tarieven vindt u een overzicht van de cursussen die bij de EHBO afd. Veenendaal zijn te volgen.

LID WORDEN van de EHBO-vereniging afd. VEENENDAAL
U wilt uw EHBO eenheidsdiploma en aantekeningen geldig houden.
U bent nog geen lid van onze EHBO vereniging of u wilt door bijvoorbeeld een verhuizing van EHBO afdeling veranderen.
Dan kunt u zich als nieuw lid aanmelden door middel van ons aanmeldingsformulier.
Klik hier om het aanmeldingsformulier te printen
Stuur het volledig ingevuld naar de ledenadministratie als aangegeven op het formulier.

AFMELDING lidmaatschap van de EHBO-vereniging afd. VEENENDAAL
Wilt zich afmelden voor he lidmaatschap van onze vereniging, doet u dat dan vòòr 1 december van het het lopende Lidmaatschapsjaar.
Klik hier om het afmeldingsformulier te printen
Het formulier invullen, opslaan, printen en stuur naar de ledenadministratie als aangegeven op het formulier.

Tip: Gaat u naar de site www.zorgwijzer.nl
Hier ziet u welke verzekeringen er allemaal een vergoeding geven voor de EHBO cursussen.
Ook de herhalingscursus kan hier onder vallen, informeer ook bij uw verzekering naar de mogelijkheden.