Gedragscode en Klachtenregeling - Ongewenst Gedrag

De leden van onze EHBO-vereniging staan allen midden in de samenleving. Daar waar in de samenleving allerlei vormen van ongewenst gedrag voorkomen, zou dit binnen onze vereniging niet veel anders kunnen zijn. Deze ongewenste gedragingen kunnen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan voor vervelende situaties en emoties zorgen. Het is belangrijk dat elk lid van onze vereniging rekening houdt met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt.

Er is een document “Gedragscode en klachtenregeling ongewenst gedrag” opgesteld, in dit document staat het één en ander uitgelegd t.a.v. ongewenst gedrag en hoe hier mee omgegaan kan worden.(download pdf)

VERTROUWENSPERSOON
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor bij zaken waar je niet makkelijk over praat. Het gaat hierbij voornamelijk om (seksuele) intimidatie, pestgedrag en/of geweld, maar er kunnen ook andere zaken zijn die je graag met iemand bespreekt die onafhankelijk is en die buiten de situatie staat. Een vertrouwenspersoon luistert, geeft raad, bemiddelt en kent de mogelijkheden om hulp te krijgen of een officiële melding te doen.

In bijgaand document "Vertrouwenspersonen" staan de beide Vertrouwenspersonen waarmee via email contact kan worden opgenomen.(download pdf)